Balansräkningen verkar inte stämma?


#1

Jag sitter och rättar mina fel från tidigare år och försöker förstå det den tidigare redovisningskonsulten gjort men jag hänger inte med på mycket tyvärr. Handelsbolag kan tilläggas. Senaste uppdateringen av iOrdning på Mac OSX.

Störst problem har jag med balansräkningen som jag inte begriper mig på. Första året, 2012 så finns där poster för lager av råvaror och momsfodran under tillgångar.

Under eget kapital och skulder så finns bara 2018 och 2019.

Året därpå så finns samma poster under tillgångar och under eget kapital o skulder så finns 2010, 2013, 2018 och 2019 vilket är logiskt och rätt i min lilla hjärna.

Däremot dyker även 2640 och 2650 upp vilket känns logiskt men borde inte de finnas under 2012? Beloppet på 2650 i 2013 års balansräkning är samma som beloppet för momsfodran året innan. Siffrorna stämmer inte heller med vad jag tycker borde vara logiskt.

Summa summarum, borde inte konto 2640 och 2650 visas i 2012 års balansräkning?


#2

Enbart konton som har ingående saldon eller transaktioner under perioden visas i balansräkningen.

Om balansräkningen inte stämmer, börja bakåt och leta upp det första år där tillgångar inte längre är samma som eget kapital och skulder.