Får ej kundfordringskontot att stämma med betalda fakturor


#1

Jag har skickat fakturor för jobb 2018 och fått betalt för dem efter 2019. Fakturorna är bokförda enligt kundfordringar 2018 och betalda 2019 och summorna in/ ut stämmer.

Gör jag “kontroll inför bokslut” så står det däremot att kundfordringskontot inte stämmer mot obetalda fakuror, men jag har fått betalt för alla fakturor och summorna stämmer överens. Fakturorna är bokförda som skickade och betalda per automatik och inte manuellt. Vad gör jag för fel?