Kan ej bokföra faktura


#1

Kan ej klicka på “Bokför”, trots att knappen är tillgänglig (dvs inte grå) och inga ändringar gjorts jämfört med tidigare fakturor som bokförts. Någon som har tips på vad detta kan bero på?


#2
  1. Är det något rött / rosa-markerat i fönstret?
  2. Syns knappen “Köp prenumeration”?

#3

Det är en röd/rosa 1:a. Det står dock att jag har prenumeration till 2019…


#4

Vid artikelnummer? Har du någon artikel med detta nummer? Du får gärna spara och maila över bokföringsfilen till info@iordning.se.