Uncategorized


Welcome to Discourse (1)
Nya verifikationer på år 2020 (1)
Swift/Iban på faktura (1)
Snabb hjälp tack! (1)
Omvänd skatteskyldighet (1)
2440 Leverantörsskulder ? (1)
Rutarbeten för 2021 (1)
Ny rad ihop med en tidigare (1)
Programmnet räknar fel på momsen! (1)
Bokför som verifikation som tidigare (1)
Har valt fel datum att markera en faktura som betald (7)
Faktura utskrift (2)
Uppdatera från tidigare version (2)
Importera kundregister till fakturaprogrammet (4)
Hur fyller man i kontaktuppgifterna för att skicka e-faktura via PEPPOL? (4)
Namn på kund/leverantör på verifikation (2)
Iordning skadat - alla uppgifter raderade? (2)
Jag har frågor fortfarande (2)
Lägga upp nytt konto under pågående år (2)
Hur ställer jag in artiklar? (2)
E-Faktura i iOrdning, nytt lagkrav April 2019 (6)
Faktura utan moms (2)
2091, utgående och ingående balans stämmer inte (1)
Äldre momsrapporter inte valbara (2)
Försennings avgift (2)
Problem - Spara/Skicka faktura (2)
Fungerar programet för bokföring av LLC i USA? (2)
Fakturalistan - hittar inte för utskrift! (2)
Resultat - Obetalda fakturor vid årets början (2)