2440 Leverantörsskulder ?


#1

Hej,
När jag tittar i huvudboken på 2440 så visas ett belopp med ett minustecken framför Men i balansräkningen så är det minustecknet borta. Ska det vara så? Det är min redovisningskonsult som påpekade detta.