Ändra utseende & delsummor i rapporter?


#1

Hej!

Jag överväger nu att ta in och sköta redovisningen internt i företaget (AB), från att ha använt extern byrå sedan starten 2015 och har laddat ner iOrdning från AppStore och konstaterat att det går bra att läsa in SIE-filerna för befintlig bokföring från vår externa byrå.

MEN, jag noterar att rapporterna för Balansräkning och Resultaträkning blir annorlunda då de jag får upp i iOrdning saknar flera delsummor som vi gärna vill ha inkluderade (t ex delsumma för Anläggningstillgångar, Omsättningstillgångar, Eget Kapital etc etc).

FRÅGAN: Går det att konfigurera rapporterna Balansräkning och Resultaträkning så att man kan lägga till rader med delsummor i programmet? Eller är man förpassad till att exportera rapporterna till Excel och göra nya format manuellt där?


#2

Detta går tyvärr inte att konfigurera i iOrdning. Precis som du säger är du hänvisad till att kopiera innehållet och klistra in det i Excel. Gå in under t.ex. Balansräkning och välj menyn Redigera > Kopiera, så bör du kunna klistra in det korrekt i Excel.