Ange dröjsmålsränta på faktura


#1

Hur bör man gå tillväga för att ange dröjsmålsränta på en faktura?


#2

Menar du att lägga på dröjsmålsränta, eller att informera om att dröjsmålsränta kommer att tas ut vid försening?


#3

Båda egentligen, men först och främst informera.


#4

Under Ställ in / Fakturering kan du ange kreditvillkor på olika språk. Där skriver du in de kreditvillkor som du vill ha med på fakturan.


#5

OK. Det funkar bra!!