Behandlingshistorik


#1

Går det att exportera behandlingshistoriken för ett räkenskapsår i iOrdning?


#2

Om du syftar på en SIE-fil (innehållandes ett års verifikationer, samt in- och utgående saldon), så, ja. Det gör du i menyn Arkiv > Export > SIE2/4.


#3

Jag menar snarare en versionshistorik över kontoplan m.m. Skatteverket skriver att det ska finnas: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.12/324686.html#h-Vad-ar-behandlingshistorik

BFN skriver t ex ” Det ska utan svårighet gå att konstatera vilken version av kontoplan… som gällde vid en viss tidpunkt.”, se https://www4.skatteverket.se/download/18.388e34d615f1d9e0aff19baf/1513945845646/bfnarvl%202013%202%20konsoliderad.pdf#page93


#4

Nej, det går inte att få fram någon historik över konton i iOrdning eftersom du inte kan ta bort konton som använts i iOrdning, bara lägga till.