Betaldatum för fakturor (när man bara fakturerar i iOrdning)?!


#1

Hej,

Hoppas någon kan hjälpa mig med detta. Jag använder f n iOrdning endast för att fakturera; en bokförare sköter bokföringen i annat program.
Finns det något smart sätt att se när mina kundfakturor blivit betalda, en översikt?
I översikten (”23/24”) ser jag diverse uppgifter om mina fakturor, t ex förfallodatum, men inte betaldatum (som jag ju skrivit in för respektive faktura vartefter den blivit just betald).
Om jag skulle använda iOrdning även för bokföring antar jag att betaldatumen hade ramlat in automatiskt och löpande. Men när jag bara använder programmet för fakturering syns dessa datum ingenstans efteråt, vad jag kan se.
Tillsvidare får jag be min bokförare stämma av datumen med bankkontoutdragen, eller så får jag själv upprätta en översiktslista till henne. Eller gömmer sig en sådan någonstans i iOrdning?

För övrigt skulle jag uppskatta om det stod ”2023/24” eller ”2023/2024” istället för ”23/24” så att det är glasklart att det handlar om bokföringsår. :slight_smile:


#2

Betalningsdatum för fakturor framgår inte i tabellen. Jag lägger in detta på önskelistan.

Namnet “23/24” på räkenskapsåret kan du ändra under Ställ in / Räkenskapsår.


#3

Toppen, nu hittade jag ”Ändra datum”knappen i Ställ in /Räkenskapsår! Jag irriterade mig orimligt mycket på att inte hela årtalen syntes, nu känns det bättre när jag kunde ändra till 2023/2024. :slight_smile:

Och fint att du lägger in betalningsdatum för fakturor på önskelistan. Det blir lite knäppt att behöva hålla en separat manuell lista med dem … :slight_smile: