Bilaga till e-faktura


#1

Jag ska börja skicka e-fakturor, men behöver skicka med bilaga. Hur gör jag det?


#2

Det finns tyvärr inte stöd för bilagor i iOrdnings implementation av e-faktura.


#3

Hej Erik!

Är det här en funktion som möjligen kommer i senare uppdatering? Det vore väldigt bra att kunna lägga till bilagor utan att behöva använda andra faktureringstjänster för e-fakturor.

Tack för hjälpen!


#4

I beskrivningen av e-faktura-standarden avråds det från att använda de funktioner för PDF-bilagor som finns där. Så länge den avrådan kvarstår så är tyvärr detta inte en prioriterad funktion.