Bokför som #nnn? Förslag!


#1

Att kunna importera och bokföra från kontoutdrag är suveränt bra. Vid återkommande poster (exvis månadshyra) får man förslag på att upprepa tidigare bokföring. Detta skulle kunna vara väldigt arbetsbesparande men är tyvärr inte det så som det är implementerat idag:
EX: En månadsfaktura med samma belopp sedan början av 2016 återkommer hela tiden. Får numera alltid frågan “Bokför som #6 Företagsnamn?”. Först svarade jag Ja. Då visar det sig att posten kopieras identiskt, inklusive titel på posten, vilken var “Hyra Företagsnamn Januari”. Vilket ju blir fel i andra månader. Nåväl, jag har svarat Nej och sedan ändrat titeln på posten till rent generiskt “Hyra Företsgnamn” vilket ju kan duga för alla månader. Man tänker sig då att en smart funktion skulle titta på hur man bokförde mostsvarande post senast. Så verkar inte ske. Man får alltid förslag på att bokföra som verifikation #6. År anges inte ens så det kan vara svårt att leta upp vad som egentligen skall hända. Men för att se hur posten ser ut måste jag veta att jag skall öppna 2016 års bokföring och leta efter post #6.

Det ultimata vore ju att man får upp ett förifyllt formulär där men ser hur posten kommer att se ut när man trycker Ja. Och med möjlighet att redigera, dvs ändra från januari till februari i titeln el dyl. Plus att det alltså vor mer logiskt att man fick förslag på att bokföra som man gjorde senaste gången, inte första gången för ett par år sedan.


#2

Tack för tipsen, jag tar till mig detta!