Bokföra kreditfaktura till kund


#1

Hej,
Jag har skapat en kreditfaktura genom att duplicera originalfakturan och sedan markera den som ett återköp. Så långt allt väl. Men hur ska jag bokföra det hela? Bokför jag originalfakturan som betald först…eller…? Och i så fall vad är nästa steg?


#2

Så kan du inte göra (eller jo, det kan du, men det blir inte rätt). Det finns två sätt att skapa en kreditfaktura i iOrdning:

  1. Markera din ursprungliga faktura som ett återköp. Den blir då en kreditfaktura.
  2. Skapa en ny faktura med negativa belopp. Den blir då en kreditfaktura.

Det du gjort nu är något slags mellanting. Har du hunnit avsluta programmet, eller kan du ångra (menyn Redigera > Ångra)?


#3

Jag har skapat ny med negativt belopp. Jag har en faktura och en kreditfaktura. Min fråga är hur jag bokar det hela?


#4

Ok, men du skrev tidigare att du skapat en ny faktura (en kopia av originalet) och sedan markerat denna som återköp. Detta är inte samma sak?


#5

Men inga tips på hur jag bokar det hela då?


#6

Har du hunnit få betalt?


#7

Nix! Men kunden måste få kreditnotor så jag behöver boka det hela. Kunden får även ny korrekt fakturs.


#8

Vad är det då du vill bokföra?

Du bör även göra ett återköp på den ursprungliga fakturan.


#9

Förklarar jag detta dåligt på något sätt? Jag har två ”öppna” fakturor. En faktura och en kreditfaktura. I andra bokföringsprogram som jag använt brukar man ”betala” fakturan med kreditfakturan - och på så sätt boka bort dem. Men, jag blir inte klok på hur man gör i iOrdning. Finns det ngn som har tips?


#10

Som jag skrev ovanför så finns det två alternativ att göra detta i iOrdning, men du har valt ett tredje. Därför kommer slutresultatet bli konstigt oavsett hur du än gör framåt (om du hunnit skicka iväg kreditfakturan - har du det?).


#11

Ja. Kreditfakturan är skickad. Det jag inte förstår är varför man ska göra ett återköp på ursprungsfakturan. Då ändras den från positivt till negativt värde. Då blir det ju ett negativt värde totalt sett. En positiv och en negativ (kredit) faktura tar ut varandra. Men hur registrerar jag transaktionen?


#12

Kör du kontantmetoden eller fakturametoden?


#13

Jag kör kontantmetoden.


#14

Ok. Då behöver du väl inte bokföra något alls, eftersom du inte fått betalt?


#15

Så då låter jag dem bara ligga kvar ”öppna” då. Jag trodde att man var tvungen att bokföra dem ändå eftersom de rent bokföringsmässigt är verifikat.