Bokföra lön för anställda


#1

Under “Lön i get AB” kan jag bokföra löneutbetalningar till mig själv.
Finns det något enkel sätt att bokföra löneutbetalningar, semesterersättning, sjuklön, etc via iOrdning för anställda (under 5 personer)?
Om inte, finns det i kommande funktionalitet eller finns det någon plugin eller integration mot extern system?


#2

Lönemodulen i iOrdning heter just “Lön i eget AB” för att den enbart är tänkt för att underlätta för en enmansföretagare med AB som vill betala ut lön till sig själv. Den saknar därför allt som krävs när man har anställda, t.ex. semesterlön, sjuklön m.m.

I detta fall krävs ett fristående löneprogram. Denna funktionalitet är inte planerad att införas i iOrdning tyvärr.