Bredd för kontokolumn i Huvudbok


#1

Jag har ett problem som är så enkelt att jag undrar om jag gör ngt fel:

I fönstret för Huvudbok (som fast eller lossad vy) är kolumnen till höger med kontonummer och namn så smal att man inte kan läsa hela kontobeteckningen. Jag försöker på olika vis dra de vertikala strecken för kolumnbredder men lyckas bara ändra bredder inom huvuddelen av fönstret och inom kontokolumnen. Att dra hela fönster i hörnet så att det blir större ökar inte kontokolumnens bredd.

Om jag klickar på en förmodad kolumnrubrik tänker jag att den kanske kommer upp i sin helhet som rubrik över huvudfönstrets innehåll men så sker inte.

Vore det möjligt att

  1. Kunna ändra bredd på de olika delarna så att man kan se det man vill?
  2. Få upp ett aktivt kontos beteckning som rubrik - enl skärmbild?


#2

Hmm, nej, det kanske borde förbättras. I dagsläget är enda sättet att se hela kontots rubrik att markera två eller flera konton. Då visas varje konto med en rubrik i huvudtabellen.


#3

Jamen titta, den varianten hade jag inte testat: Markera flera konton samtidigt. Det hade varit bra om det fungerade med ett konto också.
Sen upptäckte jag nu att om jag håller ned Command-tangent och samtidigt hovrar över kontorubrikerna, ja då kommer hela texten upp.
Men ja, kunde förbättras.