Digital årsredovisning


#1

Man kan ju numer lämna in Årsredovisning digitalt. Bolagsverket listar de leverantörer som bekräftat att de har programvara som kan hantera detta. Det finns endast sex sådana! http://www.bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/programvara-och-leverantorer-lamna-in-arsredovisningen-digitalt-1.17543
En av de två onlinleverantörerna hänvisas man till från iOrdning.
Jag tänker att det inte borde vara oöverstigligt att bygga ut iOrdning så att man kunde skapa och skicka in ÅR digitalt i programmet. Det har trots allt ett värde, billigaste alternativet hos ena lev är 700 + moms för ett litet företag om man gör allt själv, hos den andra 1280 + moms för ÅR + deklaration. I övrigt är det fyra större leverantörer av bokföringsprogram som stödjer det hela. Det vore verkligen trevligt att se iOrdning på Bolagsverkets lista. Finns tankar på detta?


#2

Det finns inga direkta planer på det, men du har rätt i att det vore ett fint mervärde att kunna erbjuda det inifrån iOrdning utan tilläggstjänst.


#3

Ja, jag tror motståndet mot att signera upp sig för löpande årsabonnemang för mjukvara skulle sjunka, en boost!


#4

Kanske dags att prioritera detta, så årsredovisning kan lämnas utan tilläggstjänst. I praxis läggar Årsredovisning Online 1380 kr/år till priset av iOrdning. Jag hade gärna betald dubbelt av dagens pris för iOrdning, och sluppit använda flera olika program/leverantörer.


#5

Tack för återkopplingen!


#6

Här finns Bolagsverkets tekniska specar för programvaruutvecklare för digital inlämning av ÅR :slight_smile: https://bolagsverket.se/om/oss/utveckling-av-digitala-tjanster/digital-ingivning/teknisk-dokumentation-digital-inlamning-av-arsredovisning-1.15755