E-Faktura i iOrdning, nytt lagkrav April 2019


#1

Är det på gång att stödja E-Faktura?
Tydligen lagkrav mot offentlig sektor från April 2019
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor


#2

Ja, jag jobbar mot att få klart detta i tid till införandet av lagkravet.


#3

Är det klart ännu? Behöver fakturera nämligen :slight_smile:


#4

Ja, det är infört i version 7.5. Se avsnittet “e-faktura” i manualen.


#5

Tack, men hur fakturerar jag t ex Västra Götalandsregionen?
De tar emot via EDI
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/inkop/leverantor/vanliga-fragor-och-svar-e-handel/fakturering/


#6

Vi har valt att implementera den e-fakturalösning som lagkravet specificerar. Om du har ett GLN-nummer för den kostnadsenhet som du vill fakturera på Västra Götalandsregionen kan du göra en sökning för att se om de även tar emot fakturor via PEPPOL.

Lagkravet innehåller en mängd dispenser för att existerande flöden inte ska behöver omimplementeras, och omfattar egentligen bara nya upphandlingar som startats efter 2019-04-01. Det kan hända att Västra Götalandsregionen inte är klara.