Fakturera momsfri portokostnad


#1

Hur skall momsnivå, momskod och SRU-kod se ut för konto 6250 Postbefordran? Nu stå 25 % moms i min kontoplan men postbefordran är ju momsfri?