Fel namn vid redigering


#1

Har två separata företag med egna bokföringsfiler. När jag gör en editering av en bokföringspost i Företag B så står det att posten redigerats av “Företag A…”. Hur ändrar jag vilket namn som visas vid en sådan redigering?


#2

Namnet som visas vid redigering är ditt fulla användarnamn i macOS.