Förfallodatum i listan över leverantörsfakturor?


#1

Två frågor:

  1. Kan man inte få en kolumn i listan över leverantörsfakturorna som visar förfallodatum? Den fanns i tidigare versioner (t ex ver 6), men är nu ersatt med inkommet datum (vilket inte är lika intressant; men båda datumen hade varit bäst)
  2. När man markerar en rad i t ex listan över leverantörsfakturor - så markeras raden mörkgrönt, men texten förblir svart, d v s väldigt svårt/omöjligt att lösa p g a ingen kontrastskillnad. Antingen ljusare grönt, eller att texten blir t ex vit. Går det?

#2

Jag lägger in den första på förslagslistan och den andra på åtgärdslistan, tack!