Förlust i INK4 Handelsbolag blir fel


#1

Jag får inte förlusten att synas i 2.22 (det står 0) eller finnas med i SRU-filen. Det innebär att utgående kapital i 2.23 blir fel samt underskottet inte finns med på 4.13.
Resultaträkningen visar förlusten och balansräkningen 0 efter att resultatet är bokfört 8999 mot 2019 och 2029. SRU-rapporten från förra året blev rätt, men inte hur den ser ut i INK4

Delägarförteckningen kommer inte heller med i SRU-filen.


#2

Fråga 1: Har du något konto med SRU-kod 7313? Det är dess saldo som ska visas i 2.22.

Fråga 2: Om du går in under Ställ in / Företag, har du angett 8999 som “Resultatkonto”?


#3

Ja. 8999 är Resultatkonto. Nej det finns inget konto med 7313 bara 7312. Även om jag t ex sätter 2019 till 7313 så får jag 0 (noll) i 2.22. 3.19 är rätt och även 4.2


#4

Du behöver alltså ha kod 7313 på ett konto för att få något i ruta 2.22.


#5

Nej. Jag får 0 oavsett om jag har 7212 eller 7213 på konto för resultat delägare


#6

Kan du maila över bokföringsfilen till info@iordning.se så får jag kika på det?