Förslag: Kursjustering valutakonto


#1

Jag har kunder som betalar i andra valutor än SEK, och tycker om när kontobalansen stämmer överens mellan bankuttdraget och bokföringen.

BL Bokföring Plus (ser ut som en Windows-app) verkar ha en trevlig funktion för kursjustering för valutakonto för att kunna göra detta mer löpande än bara inför bokslut.

image

Översatt till snabb iOrdning/MacOS-skiss skulle det kunna bli något sånt här:

Resultatet skulle bli ett verifikat med ny balans på valt valutakonto och vid bokföring mot 8330 skulle justeringsbeloppet hamna på Kredit vid kursvinst och Debet vid kursförlust.


#2

Tack för en utförlig skiss! Ja, iOrdning har inte stöd för konto i annan valuta än SEK och konton i EUR måste därför tyvärr hanteras manuellt idag (via t.ex. månatliga avstämningar). Jag lägger in en röst för att automatisera dessa på något sätt.