Går det att knyta bilder från flera datorer?


#1

Jag har lagt bokföringsfilen i iCloud och öppnar den från två olika datorer. Jag knöt bilder på verifikationer från den ena datorn. Filerna ligger också i iCloud, men det går inte att se bilderna från den andra datorn.


#2

Detta finns beskrivet i manualen. Bilderna lagras inte inuti bokföringsfilen eftersom den då blir ohanterligt stor. Istället sparas en säker länk till platsen där de låg när du lade till dem.

Vill du ha en kopia av bokföringsfilen + alla bilder kan du välja menyn Arkiv > Export > Arkiv. Denna fil kan du sedan öppna i menyn Arkiv > Ny från bokföringsarkiv.


#3

Jag vill inte ha en kopia, jag vill använda samma bokföringsfil (i iCloud) från flera datorer. Bilderna ligger också i iCloud så det borde vara samma länk (till iCloud, samma relativa länk från bokföringsfilen eller samma absoluta sökväg i iCloud) oavsett från vilken dator jag öppnar bokföringsfilen från.

Vad är en säker länk?


#4

iOrdning, som alla program på Mac App Store, har inte fri tillgång till innehållet på datorn och iCloud. Programmet kan bara läsa filer som du som användare gett det tillgång till. När du ger tillgång till en fil kan iOrdning spara detta tillstånd i form av en säker länk. Denna säkra länk är knuten till en dator och sökväg.

Länkarna blir olika från olika datorer och det går därför inte att komma åt inlänkade bilder i en och samma fil från två olika datorer.