Går inte att beräkna räkenskapsår


#1

Hej. Knappen “Beräkna utifrån föregående år” är grå och går inte att trycka på när jag ska börja mitt nya räkenskapsår.


#2

Vilket räkenskapsår har du markerat? Har du ett annat räkenskapsår som slutar dagen innan det markerade räkenskapsårets första dag?


#3

Hej. Lyckades till slut. Det var skottåret och den 29 februari som ställde till det. :slight_smile: