Göra A-skatteavdrag med eget belopp eller procent


#1

Jag har min huvudsakliga inkomst från pension och vill ta ut ett litet belopp i lön från mitt aktiebolag.

iOrdning verkar bara kunna dra efter tabell, med då blir det för litet belopp i A-skatt. Jag skulle vilja dra av t.ex. 30% i A-skatt. Är detta möjligt?

Jag har provat lite med jämkning, men då verkar iOrdning dra skatt även på jämkningsbeloppet.


#2

Du kan tyvärr inte ange en fast procentsats i lönemodulen. Beträffande jämkningen så har du rätt i att den i nuvarande version bara lägger på ett extra belopp på lönen för att höja skatten - programmet tar inte hänsyn till eventuell dragen skatt på jämkningsbeloppet. Nu när jag funderar på detta vet jag inte vad som är “rätt”, dvs vad man oftast vill göra. Jag får fundera lite på detta.