Huvudboken uppdateras inte automatiskt


#1

Hej,
Jag har hittat en klockren bugg. Hos mig är den fullständigt reproducerbar.
o Öppna huvudboken och välj konto, till exempel 1930.
o Registrera en ny verifikation.
o Gå tillbaka till huvudboken
x Den nya verifikationen har inte lagts in i huvudboken.
o Klicka på den lilla checkboxen “Visa enbart konton med aktivitet under året”.
x Huvudboken uppdateras.

Med vänlig hälsning,

Fredrik


#2

Tack, jag har nu åtgärdat detta till nästa uppdatering.