Import av kostnadsställen från SIE-fil


#1

Ska det gå att importera kostnadsställen från SIE-fil? T ex från Fortnox-export ser dessa ut som:

#DIM 1 “Kostnadsställe”
#OBJEKT 1 “KS1” “KS1”

Och sedan på verifikationens rader:

#TRANS 1460 {1 “KS1”}

KS1 dyker då upp i listan på kostnadsställen (där man skapar nya), men dyker inte upp på varje verifikation, eller om man filtrerar efter KS1 på resultatrapport.


#2

Ja, det ska gå. Är det till ett befintligt dokument eller till ett nytt dokument?


#3

Till ett helt nytt (dvs jag bara öppnar SIE-filen direkt)


#4

Skulle du kunna maila över SIE-filen till info@iordning.se så får jag kika på det?