Importera ingående saldo


#1

Jag vill börja använda iOrdning, men jag vet inte hur jag manuellt ställer in Ingående saldo när jag inte har SIE-fil utan bara Balansraport från förra året. I menyn Räkenskapsår fins möjlighet att redigera det manuellt men knappen är inte aktiv.