Ingående saldo stämmer ej


#1

Hej!

Mitt ingående saldo för 2510 stämmer inte med bokföringen.
Har felsökt manuellt i verifikationerna och även i huvudboken på berört konto.

Utgående saldo 2019 är -375 och ingående saldo 2020 är -389 när programmet räknar själv.

Hur kan det komma sig?

Med vänlig hälsning,
Sanna


#2

Om ingående saldon för 2020 inte är samma som utgående saldon för 2019 så har du gjort ändringar i 2019 efter att du förde över saldon till 2020. Gå in under Ställ in / Räkenskapsår, markera 2020 och klicka på “Beräkna utifrån föregående år”.