INK2 bugg ruta 3.14 / 3.15


#1

Samma belopp dyker upp i dessa två rutor. Om jag försöker ändra eller radera beloppet i ena rutan sker med automatik exakt samma sak i den andra rutan. (alltså finns en sak i plusrutan replikeras den i den andra plusrutan. Samma sak med minus)

Är detta reproducerbart i allmänhet? Annars har jag en aning om vad det skulle kunna vara och i så fall är det en bugg som uppträder för just mig pga en specifik sak som jag kan förklara.

Men innan vi gräver i det: Är detta en allmän bugg i de där två rutorna som alltid uppträder?

Tillägg: Egentligen skall alltså endast ett belopp dyka upp i en ruta, men båda rutorna dyker upp som ifyllda och hänger ihop på det där viset. SRU-kod 7416/7520. Det finns bara ett konto med balans som mappas dit. Men dessutom ett annat konto fast med nollbalans.


#2

Ja detta verkar ha smugit sig in i senaste INK2-blanketten från SKV. Jag åtgärdar detta till nästa uppdatering, så att 7416/7520 hamnar i 3.15 och 7423/7530 hamnar i ruta 3.14. Tack för tipset!


#3

ok, bra!
Det verkar som om buggen inte slår igenom på andra ställen. Summeringen till Årets resultat etc blev korrekt i alla fall. Export av SRU-filer fungerade också tror jag,. Vid inspektion av filen fanns den där posten bara en gång och summorna stämde.


#4

Det verkar också vara en bugg relaterat till INK2 ruta 4.21 och 4.22. När man anger ett värde i 4.21 förs samma värde in i 4.22, och tvärtom.


#5

Det verkar också vara en bugg som gör att man inte som tidigare kan kryssa i fälten “uppdragstagare har biträtt vid upprättandet av årsredovisningen”, samt “årsredovisning har varit föremål för revision”.