Kan inte starta iOrdning


#1

Får enruta med “iOrdning avslutas oväntat” när jag försöker starta programmet.
Vad göra?


#2
  1. Får du någon kraschrapport som du kan maila över?
  2. Startar du genom att dubbelklicka på din bokföringsfil eller genom att dubbelklicka på programmet?
  3. Vilken version av macOS kör du?