Konto för periodiseringsfond 2023


#1

Ska inte det vara 2123? Programmet föreslår konto 2126.