Koppling mellan SRU/kontonr och INK2R


#1

När jag jämför de siffror som min revisor tagit fram för INK2R och det som iOrdning tar fram ser jag vissa skillnader. De sammanställningar som gjorts är baserade på en SIE4-fil som jag skickat över.

Finns något sätt att koppla de olika rutorna i INK2R (2.21, 2.45, …) till SRU-koder och kontonummer så att man kan se hur det summerats?


#2

Har revisorn gjort några verifikationer efter att SIE-filen skickats över?

Det går tyvärr inte att se SRU-koderna i INK2R. Kan du ge exempel på SRU-kod som du tycker hamnar i fel fält?


#3

Revisor och min version är synkade. Balans och resultat stämmer.

  • Rutorna 2.21 och 2.48 diffar mot vad revisorn räknat fram: revisor_221 - iordning_221 = revisor_248 - iordning_248.

  • Diffen motsvar saldo på 2650 (SRU 7369).

  • Rutorna 2.49 och 2.50 diffar: revisor_249 + revisor_250 = iordning_249 + iordning_250

  • Ser just nu inte vilka konton som är inblandade här…

Antag att revisorns program gör rätt (Skatt Proffs 2021.3) samt att det borde vara entydigt hur konto skall mappa till olika rutor.

Ändrar SRU-kod för 2650: 7369 --> 7261. Det är samma som konto 1630 och 1650. Då stämmer rutorna 2.21 och 2.4 för iOrdning och revisorn.

Vad gäller 2.49 och 2.50 kan jag se att det är konto 2943 som motsvarar diffen. Ändrar SRU-kod för 2943 från 7370 till 7368. Det är samma som konto 2510 och då stämmer även dessa två fält.

Verkar ju funka, men är det rätt att monkey patcha så här?

Kollar också på bas.se hur det är tänkt med SRU-koderna. Uppenbarligen är de ursprungliga värdena för iOrdning korrekta. Revisorn verkar ha fel :wink:


#6

Jag hänger inte helt med. SRU-kod 7369 ska in i fält 2.48, och 7368 ska in i 2.49. Verkar det inte fungera, eller håller du inte med om detta? Kopplingen kod <-> fält i INK2R är hämtade från Skatteverket, här:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/269.4.39f16f103821c58f680007305.html


#7

Vad jag förstår från min revisor är det fråga om hur man ser på “2650 Redovisningskonto för moms” (Ink2 2.48) när det egentligen är en fordran. Detta borde förmodligen konteras om till 1650 Momsfodran (Ink2 2.21).

För “2943 Beräknad upplupen löneskatt…”(Ink2 2.50) borde jag använt 2514 (Ink2 2.49) istället. Det är alltså en skatteskuld.

Det funkar alltså och mest jag som är ovan att föra bok.


#8

Hej Erik. Jag har något liknande problem.

Tack för ett trevligt bokföringsprogram.
Jag har 7.6.21 och tror att jag förstår vad han menar.
När programmet visar INK2R filen så hamnar 7368 i ruta 2.48 istället för 2.49 och 7369 i ruta 2.48 istället för 2.49
men i BLANKETTER.SRU är det nog rätt.


#UPPGIFT 7368 12276
#UPPGIFT 7369 131803

Går det att lägga in en spärr i INK-filerna i programmet så att du inte kan trycka enter eller att den byter ruta efter du gjort någon ändring. Om du trycker på enter nu så blir siffrorna små i rutan.

Mvh Thomas