Kostnadsställen från SIE-fil


#1

Vid import får jag in kostnadsställen i registret, men inte i verifikationerna. Anser att SIE-filen följer standarden. Vad kan det bero på?

Objekdefinitionen:
#OBJEKT 22 “11” “Nisse”
#OBJEKT 22 “10” “Berra”
#OBJEKT 22 “21” “Lasse”
#OBJEKT 22 “31” “Svempa”

Några transaktionsrader:
#TRANS 3101 {“22” “21” } -320.00 20210802 “”
#TRANS 3101 {“22” “31” } -10987.84 20210802 “”
#TRANS 3101 {} -4340.00 20210802 “”
#TRANS 3102 {“22” “21” } -1400.00 20210802 “”
#TRANS 3102 {“22” “31” } -1400.00 20210802 “”
#TRANS 3102 {} -5600.00 20210802 “”
#TRANS 3201 {“22” “31” } -741.12 20210802 “”
#TRANS 3610 {“22” “31” } -263.04 20210802 “”
#TRANS 3699 {} -380.00 20210802 “”
#TRANS 3740 {} -3.00 20210802 “”

I verifikatet saknas kostnadsställen helt:
07


#2

Problemet är att objekten som är angivna i objektlistan är omgärdade av citationstecken. Detta hanterar inte iOrdning. När jag tidigare läst standarden har jag tidigare tolkat hela objektlistan som ett fält, och alltså det som tillåts omgärdas av citationstecken. Nu läser jag det lite annorlunda, och detta bör iOrdning kunna hantera. Jag lägger in det på åtgärdslistan, tack för tipset.