Krasch när man skicka e-faktura


#1

hej! Iordning kraschar när jag ska skicka iväg en e-faktura. Undrar hur löser man detta?
En annan fråga hittar inget datafält för Kundens Organisationsnr i fakturamallar.
Vänliga hälsningar
Nils

Version 7.6.20 (76200)
iMac macOS Big Sur version 11.7.6

från kraschrapporten;
Process: iOrdning [17405]
Path: /Applications/iOrdning.app/Contents/MacOS/iOrdning
Identifier: se.aderstedtsoftware.iOrdning7
Version: 7.6.20 (76200)
App Item ID: 1157906903
App External ID: 854690507
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: iOrdning [17405]
User ID: 501

Date/Time: 2023-05-04 17:41:32.149 +0200
OS Version: macOS 11.7.6 (20G1231)
Report Version: 12
Anonymous UUID: 10ABDCF5-DEFC-E8D9-8930-651D41889715

Time Awake Since Boot: 110000 seconds

System Integrity Protection: enabled

Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Exception Type: EXC_BAD_INSTRUCTION (SIGILL)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY

Termination Signal: Illegal instruction: 4
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0x4
Terminating Process: exc handler [17405]


#2

Kan du maila över bokföringsfilen och uppge vilken faktura det gäller, så kan jag kika på det?

Nej, det finns inget fält för kundens organisationsnummer. När du skickar en e-faktura så används inte fakturamallen alls så det spelar i detta fall ingen roll.