Kryssrute-artefakter i Moms- och NE-blanketten


#1


  1. Det ligger ej ifyllda kryssrutor långt ned på sidan i Momsblanketten i senaste versionen (76220) - vet ej varifrån de kommer (MacOS Catalina)
  2. Vet ej om det handhavandefel från min sida, men varje gång jag navigerar till Moms så kommer jag till 2022 och måste manuellt byta till 2023. Tips emottages tacksamt.

#2

#1: Tack för tipset, jag kikar på det.
#2: Vad har du för momsredovisningsintervall?


#3
  1. Tack :slight_smile:
  2. Räkenskapsår (1/1-31/12)

#4

Ok. Programmet föreslår senast avslutade redovisningsperiod som förval. Eftersom 2023 inte är avslutat ännu så föreslås 2022.


#5

Tack då förstår jag.
Som redovisningslekman (och UX-are :wink:) skulle jag föredra att förvalt visa innestående period (i detta fall 2023) med möjligheten att växla till avslutade perioder (2022 eller tidigare) åtminstone om man har räkenskapsår som redovisningsperiod.
Vitsen med senaste avslutade period förstår jag fullt om man kör månadsvis, kanske tom kvartalsvis.