Kundförlust momsrapport stämmer ej


#1

Jag bokför en konstaterad kundförlust manuellt enligt nedan. Momsrapportens momspliktiga försäljning (05) är nu för hög. Kan inte skicka in till skatteverket. Visma forum säger att konto 6351 ska kopplas till momskod 05, men kan bara välja 07 under konton.

Och ser bokningen rätt ut eller ska jag lägga till 6352 (befarade kundförluster) och 1519 (nedskrivning av kundfordringar) ?


#2

Ruta 05 i momsrapporten i iOrdning tillåter bara intäktskonton. Vill du ha in andra konton i denna ruta behöver du manuellt justera beloppet när du lämnar deklarationen till Skatteverket.