Lägga upp nytt konto under pågående år


#1

Skall ta över föreningens bokföring och undrar hur man lägga in IB? (det blir mao helt nytt då föreningen tidigare haft manuell bokföring (enkel).


#2

Gå in under Ställ in / Räkenskapsår. Markera det år du vill lägga in IB för och klicka på “Redigera manuellt”. Följ därefter instruktionerna på skärmen.