Leverantörsfaktura kostnadskonto i BR, 1220 Inventarier


#1

Är det inte möjligt att sätta ett konto i balansräkningen som ett kostnadskonto, eller missar jag något?


#2

Nej, enbart kostnadskonton. Vill du göra ett inköp direkt till inventarier behöver du göra det som en manuell verifikation.