Nybörjarfråga: Varuinköp från utlandet, ej EU?


#1

Hej. Har problem med konto för inköp från Kina. Dessa är ej momsade och borde såvitt jag förstår vara omvänd momsskyldighet. Och då bokföras som “Inköp av varor från ett land utanför EU” - men det finns inte i kontoalternativen. Återstår 454x; “Import av varor”, men väljer jag 25 % kan jag inte gå vidare med omvänd momsskyldighet. 4500 “Övriga momspliktiga inköp” går inte heller.


#2

Jag skapade konto 4545 under konton och kallade det för “Inköp från annat land utanför EU, 25% moms”, typ Kostnad, Momsnivå 0%, Momskod 22, SRU-kod 7500.

När jag köper varor eller tjänster med omvänd skatt/momsskyldighet från utanför EU skapar jag ett verifikat med debet 4545 på hela beloppet, och kredit t.ex. från 1930.

2614 (Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %), Skuld, momskod 30, SRU 7381 är kontot jag krediterar momsen och 2640 det konto jag debiterar momsen. Tror man beräknar momsen genom att multiplicera hela beloppet med 0.25.

T.ex 4545 debet 1000 kr, 2640 debet 250 kr, 1930 kredit 1000, 2640 kredit 250 kr.