Nyfiken på ändringar uppdatering 7.6.33


#1

Hej,

  1. Hur läser jag in kvitton från Mac App Store efter förbättringen? Även osäker på hur jag kunde göra detta innan förbättringen.

  2. Var kan jag sortera ingående saldon utifrån belopp? Under Räkenskapsår? Fungerar inte under Huvudbok åtminstone.


#2
  1. Detta avser de digitala kvitton som Mac App Store genererar efter att en prenumeration (av iOrdning) tecknats eller förnyats. Det har varit återkommande problem med att kvitton inte skapas korrekt eller inte kommer hela vägen till iOrdning.

  2. Ingående saldon presenteras i tabellformat under Räkenskapsår. Där går det att sortera listan efter belopp, vilket tidigare inte gick.


#3

Tack! Då är min nyfikenhet stillad :slight_smile: