Omföring eget kapital, verifikation i början av räkenskapsåret


#1

Omföringen av förra årets resultat till eget kapital har jag skapat som en verifikation i början av nuvarande räkenskapsår, kan jag fortsätta med det eller bör jag skapa omföringen som en sista verifikation i året framöver, så det inte blir problem med “Ingående saldon - Beräkna utifrån föregående år”?