Omföring eget kapital, verifikation i början av räkenskapsåret


#1

Omföringen av förra årets resultat till eget kapital har jag skapat som en verifikation i början av nuvarande räkenskapsår, kan jag fortsätta med det eller bör jag skapa omföringen som en sista verifikation i året framöver, så det inte blir problem med “Ingående saldon - Beräkna utifrån föregående år”?


#2

Jag har alltid lagt det som en post första dagen på året, annars stämmer inte balansen från förra året. Årets vinst läggs ju på “2099 Årets vinst”. Sen flyttar jag det första dagen på året till “2098 Vinst eller förlust från föregående år”. Det är ju sen utifrån det som du på stämman (i AB) bestämmer vad vi vill göra, t ex utdelning till aktieägare och/eller till “2091 Balanserad vinst eller förlust”. Så rent teoretiskt kommer du ha en ingående balans (vinsten) på kto 2099 den 1/1, men också 0kr den 1/1 (i o m flytt till 2098 den dagen).

Makes sense?