Omvänd skatteskyldighet (bygg)


#1

Jag saknar möjlighet att välja bygg faktura (omvänd skattskyldighet). Kryssar i omvänd moms men saknar fält att skriva just omvänd skatteskyldighet på fakturan. Då meddelande rutan redan är upptagen av annan information. Vad ska jag göra?


#2

Kan du inte lägga till ytterligare ett stycke i meddelanderutan och där skriva att omvänd skattskyldighet för moms föreligger? Meddelandefältet rymmer ju ganska mycket.


#3

Kan man med hjälp av Mallredigeraren ändra fakturamallen att den automatiskt lägger på en fördefinerad text om man kryssat in Omvänd skattskyldighet, @ErikAderstedt?


#4

Problemet som blir är att om man har för många rader på fakturan redan så skrivs Medeelande texten över raderna så det blir bara kladdigt. Text på text liksom.

Efterfrågar precis som Stefan att man kan få in den texten någonstans i sidfoten ev.?


#5

Jag lägger in detta som ett förbättringsförslag, tack för tipset!


#6

Det är tänkt att meddelandet ska hållas skiljt från fakturaraderna om du kör en inbyggd fakturamall, så detta låter som en bugg. Vilken version av iOrdning 7 kör du, och vilken fakturamall?


#7

V.7.4.0
Sen kör jag standard mall


#8

Ok. Jag kan inte direkt reproducera detta - skulle du kunna maila över din bokföringsfil till info@iordning.se så får jag analysera den?