Öresavrundning i INK2


#1

Hur fungerar öresavrundningen i INK2? Det verkar lite inkonsekvent. För Nettoomsättning (3.1) verkar iOrdning avrunda uppåt till närmsta krona (ex 24 öre avrundas uppåt till 1kr). För Övriga externa kostnader (3.7) avrundas det istället ner till närmsta krona (ex 92 öre avrundas neråt till 0kr). För Övriga ränteintäkter (3.16) avrundas det antingen till närmsta krona, eller uppåt till närmsta krona (85 öre avrundas uppåt till 1kr).

Resultatet blir att Årets resultat (3.26) diffar med ett par kronor från vad som står i resultat/balansrapport.

Jag är osäker på vilka regler som finns för avrundning i INK2 men trodde att vanliga avrundningsregeln gäller, dvs 50 öre och uppåt avrundas till 1kr och 49 öre och neråt avrundas till 0kr?


#2

Det sker enligt skattebetalningslagen, avrundning till hela kronor på vart och ett av beloppen, till din fördel.


#3

Om det är en fördel att få ett högre resultat så är det till min fördel, men i praktiken blir det ju inte min fördel då det leder till högre skatt. I mitt fall spelar det ingen roll, men i teorin skulle det kunna göra det.

Men när jag söker upp Skattebetalningslagen så är det enda jag hittar om öresavrundning 23 kap. “1 § Belopp som avser skatt eller underlag för beräkning av skatt enligt denna lag anges i hela krontal så att öretal faller bort.”.


#4

Hmm, det är tänkt att vara tvärtom mot vad du beskriver. Kan du maila över bokföringsfilen till info@iordning.se så får jag kika på det?


#5

Nu har jag mailat en bokföringsfil som visar problemet till dig.