Öresavrundning i momsrapport


#1

Hej!

Som jag förstått det så ska underlagen i momsavstämningen till momsdeklarationen avrundas nedåt (alltså - bara ta bort ören). I iOrdning 4 avrundas dock vissa belopp uppåt. Så här t.ex.

I momsavstämningen har jag följande belopp:
2640 -3057,66 kr
2645 -74,50 kr
2610 +17876,70 kr
2614 +74,50 kr
Och då blir beloppet till redovisningskontot:
2650 -14819,04 kr

Tar jag bort ören på varje rad ovan och summerar blir det: 17876 + 74 - 3057 - 74 = 14819

I iOrdnings automatiska momsrapport blir det dock så här:
ruta 10: +17876
ruta 30: +74
ruta 48: -3133
summa/ruta 49: -14817

Är det jag som tänker fel eller programmet?


#2

Beloppen läggs först ihop: -3057,66 - 74,50 = -3132,16, och sedan avrundas ingående moms nedåt: -3133.


#3

Okej, om det är så man ska göra.

Men varför tar inte iOrdning hand om de där kronorna som det skiljer sig? De borde väl automatiskt konteras på 3740 öresutjämning? Nu blir det ju saldo kvar på redovisningskontot 2650 eftersom deklarationen är på 2,04 kr mindre än summan i avstämningen.


#4

Tyvärr finns inte denna funktion i version 4.


#5

Angående att ingående momsen avrundas, finns det belägg för detta förfarande? I SKV 409[1] s.13 står “inga ören”. Det står inget om avrundning. I exemplet ovan borde därför ingående moms (-3057,66-74,50=-3132,16) bli 3132 och inte 3133.

I ett tidigare inlägg[2] i det gamla forumet påpekade jag detta men fick inget svar. Är det likadant i version 5?

[1] http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/409.4.39f16f103821c58f680007765.html
[2] http://www.aderstedtsoftware.se/old/forums/sv/viewtopic.php?id=1443


#6

Skattebetalningslagen §23 anger att skatt betalas i hela krontal.

iOrdning 5 tar hand om öresavrundningen åt dig, och du får valet om du vill bokföra mellanskillnaden på öresutjämningskontot.


#7

Om du läser mitt inlägg i det gamla forumet, som jag länkat till ovan, ser du bl.a. att Skattebetalningslagen är ersatt av Skatteförfarandelagen sedan en tid tillbaka. I lagen som du refererar till hittar jag ingen §23 som är relevant för ämnet. Vilket kapitel skulle den finnas i? Jag har tittat i Skattebetalningslagen som finns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970483.htm. Som sagt, är den lagen ersatt.


#8

Tack för tipset, ska kolla där. Om du är mycket bekymrad över öresavrundning i momsrapporten råder jag dig att uppgradera till iOrdning 5, eller åtminstone testa den versionen (på en säkerhetskopia av din bokföringsfil).


#9

@ivan: Jag antar att Erik menar 23 kap. 1 § i Skattebetalningslagen.

23 kap. Övriga bestämmelser
Avrundning
1 § Belopp som avser skatt eller underlag för beräkning av skatt enligt denna lag anges i hela krontal så att öretal faller bort.


#10

Som Ivan säger är denna lag inte längre gällande. Skatteförfarandelagen som ersatt den har ingen information om ören vad jag kan se, och Skatteverkets broschyrer anger bara att man inte ska ange ören så vitt jag kan se.


#11

Borde väll lätt kunna redas ut genom att ringa SKV och fråga? Relativ relevant fråga hur programmet hanterar detta?