PEPPOL i kommande version?


#1

Ja alltså, se det som ett önskemål på ny funktionalitet… Från den 1 april måste företag som fakturerar offentlig sektor kunna göra det som e-faktura enligt standarden PEPPOL.


#2

Detta är på gång. Eventuellt kan en tilläggstjänst från 3:e part krävas, det är ännu inte klart.


#3

Vad bra! Jag har sett att andra program t ex erbjuder tjänsten till en liten avgift (typ 2:50) per faktura. För många är det nog att föredra framför ytterligare abonnemang vid sidan om.


#4

Ok, tack för återkopplingen. Jag siktar på att kunna erbjuda detta inom ramen för det befintliga abonnemanget (för rimliga fakturavolymer) men jag kan inget lova ännu.