Periodisering i NE


#1

Hej!
Har enskildfirma och har ca 400 000 avsatt i periodiseringsfond. Jag lyckas inte registrera det i ingående saldon under Räkenskapsår. Jag då heller inte bokföra det så det kommer med i NE.

Jag försöker skriva

2120 -400000
8811 400000

men texten förblir röd och jag kan inte klicka på OK. Jag gissar att 8811 inte går att redigera!?


#2

8811 är ett kostnadskonto och kan därför inte tilldelas ett ingående saldo. Dina ingående saldon bör se likadana ut som din balansräkning (där konton med nummer 1xxx och 2xxx ingår, dvs tillgångar, eget kapital, skulder).


#3

Ja, Jag hittar bara inte vilket tillgångskonto det ska vara.

Skuld 2020


#4

Har du inte någon balansräkning i ett tidigare bokföringsprogram? Eller varifrån kommer dina ingående saldon?


#5

Jag har inte bokfört det tidigare. Som enskild firma behöver man ju inte det. Men vill komma in i den rutinen.


#6

Behöver man inte? Jag trodde att det räckte med att man bedriver näringsverksamhet:

Hur som helst, som ingående saldon måste du mata in en giltig balansräkning. Jag rekommenderar Bokföringsnämndens skrift “Att föra bok” som en introduktion, där beskrivs bl.a. balansräkningen.


#7

Skatteverket skriver så här.

Enskilda näringsidkare
En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska inte göra någon avsättning till periodiseringsfond i räkenskaperna, utan fonden ingår i eget kapital. Däremot ska man lämna en upplysning om summan av alla eventuella periodiseringsfonder (BFNAR 2006:1 Förenklat årsbokslut punkt 8.1).

BFNAR är inte direkt lättläst


#8

Förlåt, jag läste fel, som att du inte bokfört alls tidigare. Om du bokfört tidigare så har du en balansräkning från förra året, eller?


#9

Som sagt. Jag har inte bokfört periodiseringar tidigare år


#10

Men hur kan du då ha dom som ingående saldo?


#11

Ja vill att dom ska finnas med! Det vill säga, ja vill ändra bokföringsrutin.


#12

Då måste du lägga in dom med hjälp av verifikationer, istället för att skapa dom med ingående saldon. De ingående saldona ska alltid vara lika med utgående saldon för året innan.