Problem vid betalning av faktura i utländsk valuta


#1

Hej, vi använder i vissa fall iOrdning enbart för fakturering, och får problem när vi försöker markera en faktura som betald när den är utställd i annan valuta än SEK. Följande dialog dyker upp:

Fel
Kunden har betalat något annat än vad som uppskattades när fakturan skickades, beroende på växelkursförändringar. Detta är normalt. Skillnaden måste bokföras som växelkursvinst eller -förlust, och du måste därför välja konton för detta under Ställ in / Fakturering.

Problemet är att det inte går att göra denna inställning i.o.m att vi inte använder bokföringsdelen av programmet. Går det att lösa på annat sätt?

Vänligen
Patrik


#2

Jag åtgärdar i kommande uppdatering så att detta fel inte visas då den automatiska bokföringen är avaktiverad (så som den är i faktureringsläget). Tack för tipset!