Raderad faktura


#1

Hej,
Kan jag på något vis återskapa raderade fakturor som inte skickats iväg? Dvs om jag skapat en faktura och sedan tryck på “minus”, kan jag ändå plocka fram den på nåt vis?


#2

Om du kommer på det innan du hunnit avsluta programmet kan du välja menyn Redigera > Ångra. Vid behov i flera steg.

Annars går det tyvärr inte att återskapa borttagna fakturor.


#3

OK. Det jag tycker är lite märkligt är att det kan bli hål i nummerföljden för kundfakturor om man t.ex. gör följande:

  • Skapar faktura #1 och #2 utan att skicka dem.
  • Raderar #1 men behåller #2 som ej skickad
  • Skapar en ny faktura som då tilldelas #3 trots att det inte längre finns någon faktura med #1. Nummerföljden för kundfakturorna bryts då.

#4

Ja, detta får man alltså själv hålla reda på i iOrdning. Det är baksidan av att man kan hålla flera fakturor i påbörjat läge.