Ränta på skattekonto


#1

Ränta på skattekonto är skattefri och ej avdragsgill, hur får jag iOrdning att ta hänsyn till detta i beräkningen av skatt i INK2R?


#2

Du måste själv mata in bokförda men ej avdragsgilla kostnader i INK2S.


#3

Det kan jag göra, men problemet är att den beräknade skatten i 3.25 inte går att ändra


#4

Du ändrar inte i INK2R, utan justerar skatten i INK2S 4.3.