Redigera de fakturamallar som ingår


#1

Vad jag kan se så kan man inte redigera de fakturamallar som ingår i programmet. Standardmallen “Default” gick att ladda ner och importera, finns de andra mallarna också tillgängliga någonstans?

Vissa av de mallar som ingår är riktigt trevliga men det är alltid någon lite detalj jag skulle vilja justera.

/Mats


#2

Nej, de går tyvärr inte att redigera då de inbyggda mallarna genereras dynamiskt på ett helt annat sätt än de mallar man kan göra själv.